top of page

Vi er medlem af ABF

Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) er en uafhængig og landsdækkende interesseorganisation, som har til formål at varetage private andelsboligforeningers interesser. 

Som medlem opnår vores forening en lang række fordele, f.eks:

  • Gratis juridisk og økonomisk rådgivning 

  • Kurser indenfor ledelse, økonomi og jura 

  • Politisk interessevaretagelse 

  • Lokale medlemsarrangementer 

  • Medlemsbladet ABFnyt

bottom of page