top of page
Velkommen til vores hyggelige andelsboligforening

På denne side finder du oplysninger om Andelsboligforeningen Rigenshus. 

Som beboer i foreningen har du adgang til bestyrelsens mødereferater, husorden og diverse dokumenter vedrørende ejendommens drift.

Som eventuel kommende andelshaver i foreningen er du velkommen til at tage en rundtur, dog er der enkelte dokumenter, der kræver et log-in.

God fornøjelse!

bottom of page